Projekty staveb a rodinných domů - Daniel Milota

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Projektové práce

 • zaměření stávajícího stavu objektů včetně památkových
 • vypracování studií a návrhů stavby na základě požadavků a podmínek, specifikovaných stavebníkem a ve spolupráci s ním upraveny v souvislosti s platnými stavebními vyhláškami, předpisy, EN a ČSN normami
 • zpracování dokumentace, především projekty rodinných domů - zděné stavbydřevostavby pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele, pro realizaci stavby (prováděcí dokumentace), skutečného provedení, novostaveb, rekonstrukcí
 • vypracování projektové dokumentace k dotačnímu programu „Zelená úsporám“
 • konzultační a poradenská činnost - projekty rodinných domů atd.
 • zpracování fotodokumentace stavby

Zajištění

 • statických posudků autorizovaným inženýrem
 • požárně bezpečnostního řešení stavby
 • projektů instalací autorizovanými projektanty, zdravotní instalace a plynovod, ústřední vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika
 • stavebních rozpočtů
 • specializovaných činností: inženýrskogeologický průzkum, dendrologický průzkum, geodetické zaměření, průzkum na stanovení rizika pronikání radonu z podloží, stavebně-technický průzkum

Kontakt

Sídlo firmy

Adresa: Pod Strání 112, 336 01 Blovice, Hradiště

Sídlo kanceláře

Adresa: Husova 585, č. dv. 204, 336 01 Blovice

Kontaktní místo (po telefonické domluvě)

Adresa: Částkova 74, 326 00 Plzeň

Mobil: +420 603 704 997

E-mail: info@milota-projektystaveb.cz

Web: www.milota-projektystaveb.cz

Odkazy

Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Mapy: http://www.mapy.cz/

TZB-info: http://www.tzb-info.cz/

 

Reference

Naše projekty rodinných domů a služby již ocenila řada spokojených zákazníků. Prohlédněte si naše reference:

Ukázky

mobil:

603 704 997

Zapnout lupu

0